Bestyrelsen i Nordsjælland Syd (dækkende kommunerne Rudersdal, Hørsholm og Furesø) lokalafdeling er vakant:

Kontaktperson er:

Georg Møller

Bistrup Park 21

3460 Birkerød

45 81 52 49

j-g@mail.tele.dk