Birkerød den 8.7.2016

Pressemeddelelse – venskabsbesøg i Jakobstad

Kommunen fravælger det nordiske samarbejde, de selv har kreeret.
Ved kommunesammenlægningen Birkerød/Søllerød blev venskabsbysamarbejdet revitaliseret efter Rudersdals krav til fremtidens samarbejde. Et samarbejde som kommunen nu har fravalgt. Derfor var der ved venskabsbystævnet i Jakobstad den 1-3.7.2016 ingen repræsentation fra kommunen. Til det siger Georg Møller fra Foreningen NORDEN, at han undrer sig , i en tid hvor alle taler om værdien af det nordiske samarbejde, så er der ikke en eneste politiker eller embedsmand, der prioriterer erfaringsudveksling inden for nordisk social- og sundhedsarbejde, der var årets tema.
Georg Møller siger, at ordet fravælger er hans eget, idet kommunen vælger den diplomatiske vej – men uden begrundelse – at melde afbud, hvilket de også gjorde i 2014 til Eslöv, hvor man drøftede miljøemner. En enig kommunalbestyrelse valgt en ad hoc linje, der skal være fritstillet fra kæden.
Det der smerter Georg Møller er, at en enig kommunalbestyrelse også har besluttet, at man ikke vil give mulighed for at sende en ungdomsgruppe på 3-5 stk til disse stævner. Gennem tiden har der i Musikskolens regi været mange gode oplevelser for de unge. Men stævnet for 2 år siden fik en blandet evaluering, hvilket fik økonomiudvalget og kommunalbestyrelse til at beslutte, at med denne enlige svane stopper ungdomsmøderne. Georg Møller undrer sig over, at det er økonomiudvalget alene der træffer denne indstilling uden forudgående behandling i kulturudvalget og folkeoplysningsudvalget, en fejlfortolkning af delegationsreglerne, mener han. Emnet for årets ungdomsmøde var bl a demokrati, hvor de drøftede, hvordan man kan styrke den politiske dialog med kommunens unge. Et emne som ville have været spændende for Rudersdals unge at deltage i, netop fordi vi her i kommunen har mange aktive unge, der blander sig i kommunens udvikling.
Udover disse 2 led består stævnet også af et 3. uafhængigt led bestående af medlemmer fra Foreningen NORDEN. Under deres del af mødet fik de et stort indtryk af Jakobstads kultur med et musikhus, der virker som Campus. Et levende center for musik, kunst, kreativitet og koncertsal, med elever fra hele Finland og den øvrige verden. Et spændende hus som også kunne have inspireret unge fra Rudersdal i den videre udvikling af Kulturcenter Mariehøj, siger Georg Møller. Han håber at politikerne vil revurdere deres beslutning, og peger på at man udover udpegning af unge fra Ung i Rudersdal også kan tænke på rekruttering fra diverse fritidsforeninger mm.

FAKTA
Venskabskæden består af:
Asker, Norge
Gardabær, Island
Jakobstad, Finland
Rudersdal, Danmark

Kommunen svigter de unge i det nordiske samarbejde