Nordisk samarbejde – hovedoverskriften i arbejdet er upolitisk og uden grænser, hvor vi sætter særlig fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur, samarbejdet med det lokale erhvervsliv samt nordjobb. Vi samarbejder også med andre foreninger i Rudersdal.

De grundlæggende aftaler, som det nordiske samarbejde har opbygget gennem årtier og som Foreningen Norden har været primus motor for, har en stor fordel for alle de nordiske lande. Vi mener, at en fortsat udbygning af samarbejdet er af afgørende betydning.

 

forside billede

Bliv medlem og støt det nordiske arbejde og du vil få mange gode oplevelser.

Foreningen, der dækker Rudersdal, Hørsholm og Furesø kommune.Hvis du ønsker at læse mere om Foreningen NORDEN, henvises der til: landsorganisationens netsted.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du ved dette link kontakte formanden