Nordisk samarbejde – hovedoverskriften i arbejdet er upolitisk og uden grænser, hvor vi sætter særlig fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur, samarbejdet med det lokale erhvervsliv samt nordjobb. Vi samarbejder også med andre foreninger i Rudersdal.

 

forside billede

Bliv medlem og støt det nordiske arbejde og du vil få mange gode oplevelser.

Foreningen, der dækker Rudersdal og Hørsholm kommune, har flere arrangementer gennem året.Hvis du ønsker at læse mere om Foreningen NORDEN, henvises der til: landsorganisationens netsted.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du ved dette link kontakte formanden